VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRONÁJMU

1. SMĚRNICE

Nemovitost je dle smlouvy poskynuta jen k užívání občasného bydlení a to pouze k turistickým účelům dle ZK. 431/98.

2.REZERVACE  

Rezervaci lze provést  přímo v naší agentuře, prostřednictvím telefonu, faxu, e-mailu, skypu či na našich internetových stránkách. Rezervace je závaž potvrzena pouze po obdržení „potvrzujícího dopisu“, který Agentura ABC zašle poštou nebo mailem,  ihned po obdržení zálohy. Agentura ABC je oprávněna odmítnout vklady, které přijdou se zpožděním (více než) deset dnů ode dne,  kdy byla dána k dispozici nemovitost.

3. PLATEBNÍ PODMÍNKY

Agentura ABC je oprávněna požadovat zálohu ve výši 30% z nájemného (minimálně 100 EUR), která  musí být zaplacena přímo agentuře  bankovním převodem nebo kreditní kartou (on-line) na našich webových stránkách www.abcmare.it . Doplatek celkové ceny  musí být uhrazen  nejpozději v den příjezdu spolu s převzetím klíčů apartmánu. Pozn. Podle nového  zákona   Agentura ABC nemůže přijmout platby v hotovosti nad 2.999,00 euro, pouze bankovním převodem nebo kreditní kartou. Informace ohledně doplatku v agentuře. V případě krátkodobé rezervace musí být okamžitě zaplacena záloha kreditní kartou on-line.

4.ODŘEKNUTÍ/ZRUŠENÍ POBYTU

Za žádných okolností Vám nebude vrácena záloha. V případě kdy žadatel je nucen zrušit rezervaci, musí upozornit písemně naši agenturu 5 týdnu dopředu, před začátkem pobytu. Nepodaří-li se agentuře pronajmout apartmán, žadatel musí zaplatit zbývající částku zůstatku nájemného. Jestliže se klient rozhodne opustit byt dříve, než je sjednaný den odjezu ve smlouvě, nemá nárok na vrácení částky peněz.

5.PŘÍJEZD

Příjezd se musí konat ve stanovený den od 16.00 do 19.00 hodin.  Oznamte  neprodleně Agentuře ABC, jestli budete mít zpoždění. Nedáte-li nám vědět, apartmán bude držen k dispozici jen do dalšího dne, poté bude dán k dispozici na pronájmu, viz  odstavec 3. V den příjezdu musí být předloženy průkazy totožnosti všech osob, které budou ubytované v apartmánu, kvůli registraci.

Případné nedostatky v apartmánu (špatně provedený úklid, chybějící vybavení, vady atd.) nahlaste přímo v agenture ještě v den příjezdu a to do 2 hodin od předání klíčů apartmánu.

Pro urychlení Vašeho příjezdu a registrace, vyplňte a podepište předem formulář ve 3 vyhotoveních s údaji všech osob, které budou ubytované v apartmánu. 

6.CENA

Cena pronájmu je uvedena ve "smlouvě/povtrzujícím dopisu", stejně jako v ceníku na našich webových stránkách www.abcmare.it . Cena nezahrnuje poplatky povinné za smluvní náklady, kolkové známky, závěrečný úklid či volitelné poplatky viz. stránky CeníkuPlatbou zálohy se klient zavazuje a přijímá poplatky dodatečných nákladů.

7.PRAVIDLA POBYTU

Je zakázané hostit více osob, než je povoleno podle počtu lůžek uvedených v naší nabídce. Děti považujeme za dospělé osoby, slevy nemají. Agentura ABC může povolit na vyžádání, nocleh jedné osoby navíc po zaplacení přistýlky. Domácí zvířata mohou být brány s sebou jen s písemným souhlasem Agentury ABC a po zaplacení fakultativního poplatku, poněvadž každá nemovitost má svá pravidla domovního řádu a ne všechny akceptují domácí zvířata. Není povoleno používání přítopných zařízení-malá topení a vlastních vařičů. Všichni hosté jsou nuceni respektovat pravidla domovního řádu nemovitosti a dodržovat odpolední a noční klid.

8.VYBAVENÍ APARTMÁNU

Apartmány  jsou kompletně zařízené dle italského standartu pro letní prázdninové ubytovaní.  Kuchyň je opatřena plynovým sporákem, tekoucí teplou a studenou vodou, elektr.energií 220 voltů. Každéžko je opatřené jednou přikrývkou a jedním polštářem. Klient si musí přivézt s sebou pouze povlečení, ručníky a ubrus. Za fakultativní  příplatek je možné v naší agentuře pronajmout povlečení.

Za normálních okolností žádná struktura nemá žehličku, žehlící prkno a vysoušeč vlasů.

Nájemce musí  ze zahrady nebo z terasy  uklidit  židle, stůl a vytáhnout markýzu v případě špatného počasí (bouřky, silného větru a deště) nebo  jestli zůstane apartmán/vilka bez dozoru. Je přísně "ZAKÁZÁNO“ mít otevřené dveře a okna,  když je v provozu (zaplá) klimatizace (pokud existuje). Pokud se tak stane, agentura si ponechá část vratné kauce. V případě poruchy klimatizace nebo pračky a myčky (je-li), zaručuje agentura opravu do 3 (pracovních) dnů od vzniku závady (mimo svátky).  Klientovi budou uhrazeny dny, v kterých nemohl využít klimatizaci a to ve výši 5 euro za den. Pokud nebyl zaplacen poplatek za pračku, myčku či klimatizaci, v případě poruchy klient nemá nárok na úhradu.

9.ODJEZD

Apartmámusí být uvolněn nejpozději do 10.00 hod. ráno ve stanovený den. Odjezd  musí proběhnout v úředních hodinách agentury, aby naši zaměstnanci měli možnost  zkontrolovat stav a čistotu apartmánu. Agentura ABC může  na žádost povolit odjezd v noci nebo mimo úřední hodiny, poněvadž nemá možnost provést nezbytnou kontrolu bytu, tím si  vyhrazuje právo na pozdržení vratné kauce. Po kontrole stavu apartmánu Agentura ABC pošle vratnou kauci přes bankovní převod nebo poštou, z nichž budou odečteny náklady za vrácení kauce.

Apartmán je třeba ponechat zcela čistý bez odpadků, lednice a mrazák zanechané čisté, odmrazené a vypojené ze zásuvky. Nádobí umyté a uklizené. V opačném případě Vám odebereme z vratné kauce poplatky spojené s úklidem.

10.VRATNÁ KAUCE

Nájemce apartmánu-klient agentury, se zavazuje, že bude dobře zacházet s vybavením apartmánu (nádobí, lednice, televize, matrace, trezor, klimatizace, markýza atd..). Případné poškození nebo poničení bytu a jeho vybavení, musí uhradit  klient za aktuální ceny na trhu. Aby bylo zajištěné dodržovaní výše uvedených norem, klient zanechá Agentuře ABC vratnou kauci viz. Ceník, která bude vrácena až po kontrole apartmánu/vilky. Pokud  kontrola nemůže být provedena agenturou v okamžiku odjezdu, záloha Vám bude vrácena  v pondělí bankovním převodem nebo poštou, z nichž budou odečteny náklady za vrácení kauce.

V opačném případě  můžete vyplnit formulář, v kterém nám dáváte plnou moc na výběr z Vaší kreditní karty. Pokud po kontrole apartmánu/vilky bude vše v naprostém pořádku,  v pondělí Vám zašleme domů  podepsaný formulář, který potvrzuje, že nebyla vybírána žádná částka z Vaší kreditni karky. V případě prokázání poškození, Vám zašleme domů dopis, v kterém budou vypsány náklady a přiloženy stvrzenky za provedené opravy .

11.ZODPOVĚDNOST AGENTURY

Agentura ABC působí pouze jako zprostředkovatel mezi klientem a majitelem bytu. Žádná odpovědnost ji nemůže být připisována pro případné poškození, nehody a ztráty při pobytu. Poskytne Vám pomoc k vyřešení všech problémů, kromě toho, že jakákoli žaloba na náhradu škody musí být adresována majiteli bytu prostřednictvím Agentury ABC.

12. PRÁVA AGENTURY ABC

Agentura si vyhrazuje, v nepředvídaných situacích, právo nahrazení apartmánu  jiným, se stejnou charakteristikou a za stejnou cenu.

13. Zaměstnanci agentury jsou zplnomocněni vstoupit do bytů na inspekce nebo opravy. Pokud po kontrole apartmánu by byly odhaleny  škody, které způsobil klient, Agentura ABC je oprávněna s okamžitou platností ukoncit smlouvu a požádat klienta o opuštění apartmánu, v případě potřeby i s pomocí policie.  Náhradu škody a úhradu nákladů  z důvodu nedbalosti zneužití zařízení a bydlení musí uhradit zákazník.

14 .Ceny zveřejněné v ceníku nejsou závazné pro všechny apartmány.

15. HÁJENÍ  SOUKROMÍ /SOUKROMÁ PRÁVA

V souladu s účinky zákona č. 196/2003 o "ochraně osob a dalších subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů". Informujeme Vás, že  osobní  údaje poskytnuté agentuře, budou sloužit  v souladu se zákonem, a to pouze pro účely spojené s rezervací a zaslaním katalogu.  Zasláním zálohy,  klient vyjadřuje souhlas se zpracováním osobních údajů obsažených v modulu pro výše uvedené účely.

16. POBYTOVÁ TAXA

Podle článku 4, legislativní vyhlášky č. 23/2011 a schváleném usnesení Městské rady č. 22/2011 vstupuje v platnost od 1 Června 2013 pobytová taxa na celém uzemí města Caorle. Je požadována od města Carle a vybírá ji přímo provozovatel ubytovací struktury. Taxa se vybírá za osobu a pobyt (děti do 12 let neplatí).   1,00 za osobu.

Podpisem „smlouvy / potvrzujícího dopisu“ či odesláním emailu naší agenturou s potvrzením rezervace,  Zákazník prohlašuje, že je s výše uvedenými  podmínkami smlouvy seznámen a bezvýhradně s nimi souhlasí.